Nieruchomości

Wolność Tomku w swoim domku, czyli co wolno lokatorowi

Niedawno pisaliśmy o prawach i obowiązkach właściciela mieszkania. Dziś przyjrzymy się sytuacji z drugiej strony, czyli zobaczmy to oczami najemcy.

Podobnie, jak w poprzednim przypadku, najważniejsze jest spisanie umowy, która szczegółowo określi, jakie prawa i obowiązki ma osoba, która wynajmuje mieszkanie. Najemca musi pamiętać, że w przypadku nieprzestrzegania warunków umowy późniejsze dochodzenie swoich praw może być bardzo trudne.

Pierwszym i najważniejszym obowiązkiem najemcy jest terminowe płacenie czynszu takiej wysokości, jaka została ustalona i potwierdzona w umowie. Osoba, która decyduje się na zamieszkanie w lokalu zobowiązuje się również do utrzymywania go w dobrym stanie technicznym i sanitarnym oraz oczywiście – przestrzegania domowego porządku.

Warto w tym miejscu dodać, że najemca powinien dbać i chronić przed uszkodzeniami i dewastacją także wszelkie urządzenia domowe, a co więcej także tę część budynku, do której należą korytarze, klatki schodowe, windy etc. – słowem wszystko, co przeznaczone jest do wspólnego użytkowania. Bardzo ważną rzeczą, jeśli chodzi o wynajem mieszkania, jest protokół, który dokładnie opisuje stan techniczny oraz stopień zużycia instalacji, urządzeń oraz całej infrastruktury mieszkania.

Nie możemy jednak zapomnieć, że lokator ma nie tylko obowiązki, ale także prawa. Bardzo ważną rzeczą jest prawo do wypowiedzenia umowy w terminie innym, niż ten zaznaczony w umowie. Może się tak stać w przypadku, gdy wady danego pomieszczenia zagrażają zdrowiu domowników bądź osób pracujących w wynajmowanym lokalu.

Na koniec przypominamy, że jednym z elementów, na które należy zwrócić uwagę jest zapis o tym, że najemca nie ponosi kosztów za naturalne zużycie, które wynika z użytkowania mieszkania.  Oczywiście, po wygaśnięciu umowy najmu powinien oddać lokal w stanie nieodbiegającym od tego, w którym go wynajął, ale nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy, które jest następstwem – co należy podkreślić – prawidłowego używania.

Temat jest szeroki i bardzo ważny. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wsparcie doświadczonych specjalistów z agencji nieruchomości.