CiekawostkiNieruchomości

Ochrona praw lokatorów i najnowsza nowelizacja ustawy

WEEKEND_ Ochrona praw lokatorów i najnowsza nowelizacja ustawy

Początek 2018 roku to istotna zmiana w ustawie o ochronie praw lokatorów. Związana jest ona z ochroną najemców w przypadku przeprowadzki, remontu lub rozbiórki budynku gminnego. Komitet Obrony Praw Lokatorów podkreśla jeszcze jeden zapis w ustawie, który być może będzie wymagał zmiany w przyszłości.

 

Koszty przeprowadzki pokrywa gmina

 

Ostatnie dni stycznia 2018 roku przyniosły zmianę w ustawie, zgodnie z którą lokatorzy mają zostać lepiej chronieni. Za jej przyjęciem głosowało 402 posłów, przeciw był tylko jeden, a od głosu wstrzymały się trzy osoby. Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów ma zapewniać między innymi prawa do lokalu zamiennego i pokrycie kosztów przeprowadzki dla mieszkańców, w związku z koniecznością remontu czy też rozbiórki budynku gminnego. Najważniejszy jej punkt to wydłużenie okresu, w którym to na gminie spoczywa ten obowiązek do 31 grudnia 2019 roku.

 

Nowelizacja wynika z faktu, iż zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, gminy miały obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego i pokrycia kosztów przeprowadzki najemcom tylko do końca 2017 roku. Najnowsza zmiana zakłada ochronę lokatorów począwszy od 1 stycznia 2018 roku. Tak naprawdę jest to zatem powtórzenie zasady obowiązującej niemal do tej pory, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której to gmina nie będzie miała obowiązku pokrycia kosztów przeprowadzki najemcom. To właśnie w związku z tym początek obowiązywania nowelizacji określono z datą wsteczną.

 

Dość szczególna zmiana wprowadzająca datę wejścia w życie nowelizacji wcześniejszą niż data jej uchwalenia, nie spotkała się z poparciem Trybunału Konstytucyjnego. Mimo to prawnicy zgodnie przyznali, że w tym przypadku rozwiązanie jest w pełni uzasadnione ze względu na realizację innej wartości konstytucyjnej, uznanej zdecydowanie za ważniejszą. Rozwiązanie poparli również przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przyznając, że w niektórych sytuacjach zagrożone jest życie i zdrowie lokatorów ze względu na fatalny stan budynków, w których mieszkają. Stąd należy zdecydowanie objąć regulacją ewentualne sytuacje, które mogły mieć miejsce od początku 2018 do czasu podpisania nowelizacji.

 

 

Wysokość czynszu niekorzystnym zapisem

 

Według Komitetu Obrony Praw Lokatorów ustawa zawiera pewien zapis, który nie jest korzystny dla lokatorów, i który należy zdecydowanie zmienić. Polega on na konfiskacyjnym podwyższeniu czynszu w przypadku otrzymania wyższego wynagrodzenia przez lokatorów. Co to oznacza w praktyce? Że gmina będzie miała prawo zarekwirować całość dochodu danego gospodarstwa domowego który przekroczy pułap określony w uchwale gminy. Komitet Ochrony Praw Lokatorów podkreśla, że taki zapis skutecznie zniechęci lokatorów do podjęcia działań zmierzających do poprawienia stanu majątkowego, a także do ujawnienia całości uzyskiwanych dochodów w przypadku, gdy są one wyższe od tych, na które mogą sobie pozwolić.

 

Organizacja, której celem jest m.in. walka o godne warunki zamieszkania ponadto podkreśla, że ustawa nie rozwiązuje wielu problemów, z którymi spotykają się dziś lokatorzy. Dotyczą one m.in. standardów technicznych lokali socjalnych, niskich norm metrażowych na osobę czy też braku odpowiednich kryteriów dochodowych. Zdaniem Komitetu Obrony Praw Lokatorów są one zbyt mało realistyczne i szkodą wszystkim tym, którzy zarabiają minimalnie więcej niż wynosi najniższa pensja krajowa.

 

 

 

O ochronie praw lokatorów

 

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego pochodzi z dnia 21 czerwca 2001 roku i zawiera łączni 40 artykułów. Weszła w życie niemal w całości z dniem ogłoszenia. Zastąpiła ona ustawę z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, która wymagała poprawy ze względu na naturalnie zmieniającą się rzeczywistość społeczno-ekonomiczną. Dokument ten obowiązujący już od ponad 17 lat reguluje zasady i formy ochrony wszystkich lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 

Co w praktyce opisuje ustawa i jakich szczegółowych informacji może nam udzielić? Dokument zawiera wszystkie prawa i obowiązki lokatorów, dzięki czemu można z niego czerpać niezbędne informacje planując zawarcie umowy najmu. Z ustawy dowiemy się wszystkiego na temat kaucji, która często bywa kwestią problematyczną zarówno dla najemcy jak i wynajmującego. Poznamy katalog czynności, do jakich zobowiązany jest najemca, czyli drobne naprawy czy remonty) lub które zupełnie nie powinny leżeć zakresie jego obowiązków wynikających z umowy najmu.

 

Ustawa o ochronie praw lokatorów może być – jak widać – przydatnym dokumentem w znacznie większej ilości sytuacji niż może nam się wydawać. Warto zatem śledzić wszelkie nowelizacje, które się z nią wiążą i które mogą mieć bezpośredni wpływ również na nas i naszą sytuację mieszkaniową. 

Agencja Bracia Sadurscy – Nieruchomości