Nieruchomości

Jak przekształcić budynek gospodarczy na mieszkalny?

Jak przekształcić budynek gospodarczy na mieszkalny

Młodzi ludzie od wielu już lat coraz mniej kwapią się do pracy na roli. Dlatego do coraz częstszych należy sytuacja, kiedy to osoby starsze porzucają pracę w swoim małym gospodarstwie, a dzieci lub wnuki nie chcąc kontynuować uprawy roli, dążą do przekształcenia istniejących w gospodarstwie zabudowań na budynki zaspokajające ich potrzeby mieszkaniowe.

Zamieniamy garaż w dom

Coraz mniej osób chętnych do uprawy roli skutkuje tym, iż rośnie liczba nieużywanych budynków gospodarczych. Pusty garaż czy stodoła zachęcają, aby zamiast spisywać je na straty, spróbować zamienić po prostu na dom, w którym można zamieszkać. Czy to prosta procedura? Niekoniecznie. Zmiana budynku gospodarczego w mieszkalny to operacja dość skomplikowana, a do tego skutkująca często niemałymi wydatkami. Oprócz tego należy zdawać sobie sprawę, że wymagane są w niej również określone formalności, a ich zlekceważenie może zakończyć się karą za samowolę budowlaną.

Młodzi właściciele gospodarstw rolnych, którym przyszło do głowy przekształcenie budynku gospodarczego w dom często myślą, że w świetle prawa to tylko zwykły remont. To jednak najczęstszy i jednocześnie najpoważniejszy błąd, jaki można popełnić. Zmiana sposobu użytkowania danego budynku, w dokumentach urzędników wygląda zupełnie inaczej. Tym bardziej że taka procedura widnieje również w ustawie o prawie budowlanym. Zawarty w niej artykuł nr 71 mówi, że każda zmiana sposobu użytkowania budynku lub tylko jego części, wymaga bezwzględnego powiadomienia lokalnego organu administracji architektoniczno – budowlanej, czyli starosty albo prezydenta miasta na prawach powiatu). Jak wygląda taka procedura w następnej kolejności?

Adaptacja budynku gospodarczego na mieszkalny – wymagane dokumenty

W związku z formalnym zawiadomieniem chęci zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, do siedziby odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej należy dostarczyć niniejsze dokumenty:

  • opis oraz rysunek, który określi powierzchnię oraz położenie budynku względem innych nieruchomości na terenie gospodarstwa,
  • opis techniczny zawierający dane o rodzaju budynku, jego konstrukcji i parametrach technicznych,
  • ekspertyza techniczna, którą powinna przygotować osoba posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane,
  • oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • zaświadczenie prezydenta, burmistrza lub wójta o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania budynku z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; bądź też ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dla działki nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Kiedy można rozpocząć inwestycję?

Co dalej po złożeniu dokumentów? Planowana inwestycja może zostać rozpoczęta przez wnioskującego, jeśli starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu nie złoży sprzeciwu w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji. Może on też wydać odpowiednie zaświadczenie na piśmie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Jeśli tak się stanie, zmiana sposobu użytkowania budynku powinna nastąpić w przeciągu kolejnych dwóch lat.

Warto mieć na uwadze, że prezydent miasta lub starosta może z odpowiednich powodów wyrazić sprzeciw na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego. Co może być powodem odmowy? Między innymi konieczność wykonania podczas realizacji inwestycji prac wymagających zezwolenia budowlanego lub kwestie dotyczące warunków zdrowotno-sanitarnych.

Jak już zostało wspomniane wyżej, chcąc dokonać jakichkolwiek zmian w sposobie użytkowania budynku, warto mieć na uwadze wszystkie potrzebne formalności. W razie wątpliwości lepiej zasięgnąć dokładniejszych informacji, ponieważ Ich lekceważenie może skutkować wysokimi karami pieniężnymi.