Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania

Obecna sytuacja na rynku nieruchomości skłania wielu z nas do sprzedaży mieszkań, by skorzystać z rekordowo wysokich cen i zyskać jak najwięcej. Decydując się na taki krok, warto wiedzieć, jakie dokumenty będą nam potrzebne do sprzedaży mieszkania.

Podstawa nabycia

Jak sama nazwa skazuje to dokument, który świadczy o tym, w jaki sposób staliśmy się właścicielami mieszkania. Może mieć formę:

 • aktu notarialnego, czyli umowy sprzedaży, umowy darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu;
 • prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia jeśli nabyliśmy nieruchomość po zmarłym;
 • przydział;
 • umowa o przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Warto pamiętać, że w przypadku spadku lub darowizny, koniecznie jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o tym, że podatek od darowizn i spadków został uiszczony bądź nie należał się. Zostanie nam ono wydane po złożeniu wniosku w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.  Bez podanych dokumentów nie uda nam się sprzedać mieszkania, dlatego najlepiej zadbać o nie na pierwszym miejscu. 

Umówmy się, że mamy już kupca i czas wybrać się do notariusza. Jakich dokumentów potrzebujemy?

Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej / wspólnoty / zarządcy

Zaświadczenie uzyskujemy w SM lub u zarządcy nieruchomości. Niezbędna jest na nim informacja o tym, że nie zalegamy z opłatami w stosunku do spółdzielni, wspólnoty czy zarządcy dlatego, przed wystąpieniem o nie koniecznie uregulujmy należności.

W przypadku jeśli sprzedajemy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bez Księgi Wieczystej, na zaświadczeniu muszą być informacje o mieszkaniu, bloku i spółdzielni oraz adnotacja, że nie ma przeciwwskazań do założenia Księgi Wieczystej.

Występując po nie do spółdzielni, miejmy na uwadze fakt, że czas potrzebny na przygotowanie takiego dokumentu wynosi około 7 dni. Zaświadczenie jest ważne tylko 30 dni od daty wystawienia.

Numer Księgi Wieczystej

Księga Wieczysta to zbiór informacji dotyczący nieruchomości, nie tylko takich jak metraż, lecz również o obciążeniach, ograniczeniach prawnych i hipotekach. W sytuacji:

 • wpisu hipotecznego na rzecz banku w dziale IV, na około dwa tygodnie przed terminem umowy notarialnej, zgłaszamy się do banku, w którym mamy kredyt i wnioskujemy o wystawienie zaświadczenia, na którym znajdzie się: aktualne zadłużenie, informacja o numerze rachunku technicznego, na który należy spłacić pozostały kredyt oraz termin, w którym bank zgodzi się na wykreślenie z hipoteki;
 • wpisu komorniczego w dziale III, potrzebujemy zaświadczenia komornika o wysokości zadłużenia;
 • wpisu o dożywociu w dziale III, przynosimy zgodę na wykreślenie lub akt zgonu osoby, która posiadała to prawo.

Zaświadczenie o tym, że nikt nie jest zameldowany na pobyt stały ani czasowy

Przed udaniem się do notariusza na podpisanie aktu końcowego, każda osoba zameldowana w mieszkaniu musi zostać wymeldowana, a po wymeldowaniu wszystkich składamy wniosek w Urzędzie Miasta lub Gminy o Zaświadczenie o braku osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy. Czas oczekiwania wynosi nawet 7 dni, można postarać się o nie wcześniej, ponieważ jest bezterminowe. Ważna uwaga: to całkowicie inne zaświadczenie niż to potwierdzające fakt wymeldowania. 

Powyższe dokumenty są absolutnie niezbędne do sprzedaży mieszkania. Na jakie jeszcze sytuacje możemy się natknąć:

 • jeśli w mieszkaniu zarejestrowana jest działalność gospodarcza, do umowy końcowej musimy firmę wyrejestrować z tego adresu i przynieść do notariusza stosowane zaświadczenie;
 • sprzedając mieszkanie bez Księgi Wieczystej, potrzebujemy wypis z rejestrów gruntu dla działki lub działek, na której położony jest budynek, w którym znajduje się nasz lokal. Numer działki znajdziemy na zaświadczeniu ze spółdzielni;
 • jeśli mieszkanie zostaje kupione na kredyt, z przeznaczeniem dla dziecka i będzie stanowiło darowiznę, w umowie notarialnej musi być zapis, że kredyt brany jest na zakup mieszkania dla dziecka i będzie stanowiło darowiznę;
 • jeśli z kolei dziecko kupuje mieszkanie za pieniądze rodziców, konieczne jest najpierw przelanie dziecku pieniędzy na konto bankowe, a następnie zgłoszenie tego faktu do Urzędu Skarbowego, by dało się udowodnić fakt posiadania takich środków finansowych;
 • sprzedając mieszkanie, kupujący może zażądać od nas Świadectwa Energetyki. Dokument określa ilość energii potrzebnej do ogrzania mieszkania. Większość osób rezygnuje z tego zaświadczenia, ale notariusz ma obowiązek o nim wspomnieć.

Powyższe dokumenty musimy mieć przygotowane, wybierając się do kancelarii notarialnej. Weźmy pod uwagę czas oczekiwania na nie oraz to, że niektóre, jak zaświadczenie z banku i o braku zaległości w opłatach w stosunku do spółdzielni/wspólnoty/zarządcy, mają okres ważności.

Umawiając się do notariusza najlepiej podać jak najwięcej informacji takich jak dane osobowe nasze oraz kupujących, cenę, stan cywilny, dane z dowodów osobistych oraz przekazać posiadane dokumenty, co znacznie przyspieszy podpisywanie umowy.