Jak odzyskać zagubioną podstawę nabycia nieruchomości?

woman working on the sofaPhoto by Artem Podrez on Pexels.com

Wyobraźmy sobie, że sprzedajemy swoje  mieszkanie i właśnie okazało się, że podstawa nabycia, czyli dokument świadczący o tym, że jesteśmy właścicielami danej nieruchomości lub mamy prawo do danego lokalu, zaginęła. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań nie udało się jej znaleźć, a jest ona niezbędna do sprzedaży. Jak odzyskać akt nabycia nieruchomości? Co z przypadku, gdy mieszkanie nie jest własnością, a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu bez Księgi Wieczystej? Czy można otrzymać odpis wyroku sądowego?

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bez Księgi Wieczystej.

W przypadku, gdy nabyliśmy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na podstawie przydziału i właśnie przydział zgubiliśmy, musimy udać się do spółdzielni mieszkaniowej z prośbą o wydanie wypisu przydziału oraz zaświadczenia, na którym zostaną zawarte najważniejsze informacje takie jak: 

  • dane osoby, której przysługuje owe prawo, 
  • adres nieruchomości,
  • metraż, ilość i rodzaj pomieszczeń oraz pomieszczenia przynależne (piwnica)
  • numery działek lub działki, na której posadowiony jest budynek, 
  • numer kondygnacji, na której znajduje się lokal,
  • informacje o spółdzielni mieszkaniowej
  • informacje o zaległościach w opłatach administracyjnych lub ich braku.

Na zaświadczeniu może być również zawarta informacja o tym, że nie ma przeciwwskazań do założenia Księgi Wieczystej, która jest niezbędna w sytuacji gdy nabywca posiłkuje się kredytem hipotecznym.

Obecnie, z powodu epidemii, większość spółdzielni nie przyjmuje petentów, bez uprzedniego umówienia się na wizytę, dlatego warto najpierw zadzwonić, by wyjaśnić, czego potrzebujemy.

Odzyskiwanie aktu notarialnego przed upływem 10 lat, od daty jego sporządzenia.

Akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości, czyli podpisywany w kancelarii notarialnej, może mieć wiele rodzajów. Do najpopularniejszych należą : Akt Poświadczenia Dziedziczenia, Akt Sprzedaży czy Akt Darowizny. By otrzymać ich wypisy musimy udać się do kancelarii notarialnej, w której był podpisywany i poprosić o wydanie wypisu. Radzimy najpierw zadzwonić i uprzedzić o swojej wizycie, by kancelaria miała czas na odnalezienie dokumentu.

Kto może otrzymać wypis aktu? Do jego otrzymania upoważnione są tylko strony, które go zawarły lub takie, którym to prawo zostało zapisane w owym akcie, a także następcy prawni, czyli spadkobiercy. Innym osobom notariusz może wydać wypis na podstawie prawomocnego postanowienia sądowego. 

Odzyskiwanie aktu notarialnego po upływie 10 lat od daty jego sporządzenia.

Kancelarie notarialne przechowują akty jedynie przez 10 lat, z racji czego, po tym czasie nie są w stanie wydać nam wypisu. Co wówczas zrobić? Musimy udać się do odpowiedniego pod względem rejonu sądu, a konkretnie do archiwum wydziału ksiąg wieczystych sądu i tam wnioskować o wydanie wypisu.

Jak odzyskać wyrok sądowy?

Zdarza się, że nieruchomość nabyliśmy drogą sądową np. w przypadku postępowania spadkowego. W takiej sytuacji, to nie sąd wieczystoksięgowy ani notariusz wydadzą nam odpis prawomocnego wyroku sądowego, a będzie nim właśnie sąd, w którym toczyło się postępowanie. Wniosek składamy w okienku podawczym lub przesyłamy pocztą. 

Jak widzimy, odzyskanie każdego z dokumentów jest możliwe, lecz niestety potrafi zszargać nerwy, jeśli zależy nam na czasie. Dlatego warto jeszcze przed znalezieniem kupca na naszą nieruchomość, odzyskać zagubioną podstawę nabycia i spokojnie czekać na rozwój wydarzeń.