Day Archives: 5 marca 2021

desperate evicted male entrepreneur standing near window
Nieruchomości

Konsekwencje upadłości spółdzielni mieszkaniowej

Obecnie w Polsce działa kilka tysięcy spółdzielni mieszkaniowych, mających w swych zasobach budynki mieszkalne. W myśl prawa spółdzielnia ma obowiązek zaspokajać potrzeby mieszkaniowe członków spółdzielni i mieszkańców oraz w szerokim rozumieniu dbać o budynki i infrastrukturę. Niestety zdarza się, że...

Compare