Czym jest rękojmia przy zakupie nieruchomości?

building metal house architecturePhoto by PhotoMIX Company on Pexels.com

Bez wątpienia, każdy z nas w swoim życiu korzystał z gwarancji i wiemy, na czym ona polega. Inaczej sprawy się mają w kwestii rękojmi przy zakupie nieruchomości, ponieważ i w tym wypadku, jako nabywcy mamy swoje prawa. Dlaczego dzisiaj wyjaśnimy:

  • Podstawowe różnice między rękojmią a gwarancją
  • Rękojmia przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego
  • Rękojmia przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego
  • Rodzaje roszczeń z tytułu rękojmi.

Podstawowe różnice między rękojmią a gwarancją.

Gwarancja, jest dobrowolnym oświadczeniem przedsiębiorcy dotyczącym jakości danego towaru i podstawą do złożenia reklamacji. Czyli: przedsiębiorca, który wyprodukował dany towar oświadcza między innymi jakie towar ma parametry czy właściwości. Tylko od gwaranta, czyli przedsiębiorcy, zależy czas gwarancji i może być on nawet dożywotni, lecz w świetle prawa jeśli czas ten nie został określony, domyślnie wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru. W oświadczeniu gwarancyjnym przedsiębiorca określa zakres gwarancji i niestety, ma w tym temacie dowolność, dlatego warto zaznajomić się z zakresem usług gwarancyjnych.

Rękojmia, jest trybem dochodzenia nieujawnionych wad fizycznych lub prawnych towaru od sprzedawcy. W przypadku nieruchomości, okres rękojmi trwa 5 lat, w przypadku innych towarów – 2 lata. Rękojmia jest obowiązkowym świadczeniem na rzecz nabywcy i obowiązuje jedynie w sytuacji, gdy zakupu dokona konsument lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

Gwarancja i rękojmia nie wykluczają się, wręcz przeciwnie, w określonych sytuacjach współistnieją.

Rękojmia przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego.

W przypadku zakupu mieszkania od dewelopera, sprawa jest bardzo prosta i oczywista: rękojmia trwa 5 lat i obejmuje wady fizyczne i prawne. Co przez to rozumiemy? Za wadę fizyczną można uznać na przykład: niewystarczającą izolację termiczną lub metraż rozbieżny z tym który został zapisanym w umowie. Dlatego właśnie firmy deweloperskie zastrzegają, że ostateczny metraż mieszkania zostanie podany po wybudowaniu budynku. 

Z kolei za wadę prawną można uznać obciążenie nieruchomości prawem osoby trzeciej, co nie zostało ujawnione nabywcy, lub w przypadku gdy nieruchomość ma ograniczenia wynikające z decyzji lub orzeczenia właściwego organu np. lokal ma przeznaczenie lokalu niemieszkalnego, o czym nie zostaliśmy poinformowani przed zakupem.

Rękojmia przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego.

Przy zakupie mieszkania z tzw drugiej ręki sprawy związane z rękojmią komplikują się, w związku z tym, że rękojmia obowiązuje jedynie w sytuacji gdy nabywamy nieruchomość od podmiotu gospodarczego, a nie od osoby fizycznej. Zakładając jednak, że mieszkanie kupujemy od firmy np. zajmującej się remontem i odsprzedażą mieszkań, rękojmia nas obejmuje podobnie jak przy zakupie z rynku pierwotnego. Musimy jednak pamiętać, że kupując nieruchomość do remontu, nie uda nam się wyegzekwować od sprzedawcy odpowiedzialności, ponieważ ciężko będzie udowodnić, że o którejś z wad nie zostaliśmy poinformowani.

Rodzaje roszczeń z tytułu rękojmi.

Według prawa, w przypadku wykazania wad, mamy prawo żądać od sprzedającego: obniżenia ceny, usunięcia wad na swój koszt lub wymiany mieszkania na inne nie posiadające wad. Co ważne: na ustosunkowanie się do roszczenia, firma na 14 dni. Jeśli termin ten przekroczy, roszczenie uważa się za zaakceptowane. W sytuacji wad, których nie da się naprawić, mamy prawo odstąpić od umowy. 

Więcej na ten temat:

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/rekojmia/