Gdzie zgłosić zakup mieszkania?

light bulb and keys on tablePhoto by Aphiwat chuangchoem on Pexels.com

Zakup mieszkania łączy się z załatwieniem wielu spraw, dlatego może nam się wydawać, że po podpisaniu Aktu Notarialnego i zapłaceniu całej ceny, nie pozostało już nic innego jak wprowadzenie się. I owszem, pozostaje nam wprowadzenie się, lecz nie tylko – z racji nabycia mieszkania musimy dopełnić sporo formalności.  Jak je dopełnić w czasie epidemii, gdy praca wielu urzędów i firm jest ograniczona? Dzisiaj odpowiadamy. 

  • Urząd Miasta lub Gminy
  • Zarządca nieruchomości
  • Dostawcy mediów

Urząd Miasta lub Gminy

W chwili podpisania Aktu Notarialnego nawet jeśli nie zdążyliśmy zapłacić poprzedniemu właścicielowi kwoty za mieszkanie, stajemy się jego właścicielem i zaczyna na nas ciążyć obowiązek podatkowy, w postaci podatku od nieruchomości. Opłacany jest on zarówno od mieszkania jak i od miejsca parkingowego, garażu czy piwnicy. Co zatem musimy zrobić?

W ciągu 14 dni od daty nabycia mieszkania wypełniamy wniosek na formularzu IN-1, który jest do pobrania tutaj i składamy do w Urzędzie Miasta lub Gminy. Pamiętajmy, że obecnie urzędy mocno ograniczyły przyjmowanie petentów, dlatego przed wybraniem się tam, koniecznie zadzwońmy umówić się na wizytę. Można również wypełnić go przez portal ePuap, wówczas wizyta w urzędzie nie jest konieczna. 

Zarządca nieruchomości lub administracja

Bez względu na to, czy budynkiem zarządza administracja, czy zarządca, jako nowi właściciele mamy obowiązek zgłosić nabycie nieruchomości. Nie robimy jednak tego od razu, lecz wówczas gdy otrzymamy do mieszkania klucze i podpiszemy protokół zdawczo-odbiorczy, na którym będziemy mieli spisane numery i stany wszystkich liczników. Dlaczego nie od razu? Ponieważ często zdarza się, jeśli obie strony wyrażają na to zgodę, że poprzedni właściciele mieszkają jeszcze kilka dni czy nawet tygodni w mieszkaniu, a więc w tym okresie to oni ponoszą koszty eksploatacji. Na nas koszty przechodzą w chwili faktycznego przejęcie mieszkania. 

Administracja czy zarządca będzie potrzebował od nas Aktu Notarialnego oraz protokołu i na podstawie tych dokumentów zostaniemy wpisani jako członkowie wspólnoty, czy spółdzielni mieszkaniowej. Tak samo jak w przypadku urzędów, administracje obecnie nie przyjmują petentów nieumówionych na wizytę, dlatego konieczne jest zadzwonienie do nich i umówienie się na konkretny termin. 

Po zgłoszeniu nastąpi przeniesienie opłat administracyjnych i za media na nas.

Dostawcy mediów

Jeśli chodzi o takie media jak: woda czy ogrzewanie z sieci miejskiej lub osiedlowej kotłowni, są one w gestii spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty, dlatego nie musimy sami zajmować się przepisywaniem umów. W naszej gestii, jako nowych właścicieli, jest zawarcie umów z dostawcami prądu i gazu, jeśli gaz jest w budynku. Jeśli na protokole zawrzemy zapis, że zdający mieszkanie jednocześnie wypowiada umowę z dostawą prądu i gazu, wówczas nie ma potrzeby, aby były właściciel rozwiązywał umowę, zanim my ją zawrzemy. W przypadku, gdy na protokole nie zawarliśmy takich słów, ze strony dostawcy możemy pobrać firmowy protokół i wziąć od byłych właścicieli o podpis. Nową umowę zawieramy na podstawie Aktu Notarialnego, protokołu zdawczo-odbiorczego oraz wypełnionego formularza dostawcy, na którym wybieramy m.in. taryfy. Wszystko to możemy zrobić drogą e-mailową, i z doświadczenia wiem, że jest to łatwiejsze i szybsze rozwiązanie niż przez formularz na stronie lub wybranie się do oddziału. Na koniec jeszcze ważna informacja: najczęściej umowa prąd lub gaz jest zawarta na jednego z właścicieli, nawet jeśli są nimi małżonkowie, dlatego bardzo ważne jest, by na protokole podpisała się osoba, na którą jest owa umowa zawarta.

Więcej o podatku od nieruchomości: https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-podatek-od-nieruchomosci