Czym jest plan zagospodarowania przestrzennego? Tłumaczymy

plan miejscowy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kształtuje wygląd gminy i decyduje o inwestycjach, które powstaną w niej w przyszłości. Bez niego nie możesz podjąć decyzji o budowie domu czy jego powiększeniu. Gdzie szukać miejscowego planu i co można z niego wyczytać? Podpowiadamy.

Plan zagospodarowania przestrzennego. Czym jest?

Plan zagospodarowania przestrzennego to dokument, który określa obecne i przyszłe przeznaczenie terenów w danym mieście lub gminie. Od jego treści zależne jest to, jak wykorzystywane są działki i co można na nich zbudować.

Plan zagospodarowania przestrzennego należy do aktów prawa miejscowego. Oznacza to, że obowiązuje jedynie na obszarze gminy, która go uchwaliła. Za jego stworzenie i aktualizowanie odpowiada rada gminy lub miasta.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to nie jedyna nazwa, pod którą możesz go spotkać. Określa się go także planem miejscowym i skrótowcem MPZP. Odpowiednie oznaczenie w MPZP jest konieczne do budowy i powiększenia każdego budynku, czy utworzenia inwestycji gospodarczej. Zanim więc kupisz działkę pod budowę, zapoznaj się z tym planem.

To określa się w planie miejscowym

Plan zagospodarowania przestrzennego zawiera wiele cennych informacji, od których zależy nie tylko wygląd gminy, ale też jej możliwe uprzemysłowienie czy ochrona przyrody. Na jego podstawie wydaje się także decyzje o pozwoleniu na budowę.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

  • dzieli teren gminy na obszary przemysłowe, mieszkaniowe, rolne oraz zielone,
  • wyznacza wytyczne dla zabudowy, czyli określa dozwoloną wielkość budynków i odległości między nimi, powierzchnię biologicznie czynną,
  • informuje o planowanych inwestycjach, w tym o budowie dróg czy sieci wodociągowej.

plan zagospodarowania przestrzennego

Co znajduje się w planie zagospodarowania przestrzennego?

MPZP można podzielić na dwie części: dokument tekstowy, który zawiera założenia planu oraz część graficzną, w której znajdziesz mapy i materiały wizualne dotyczące konkretnego terenu.

Mapy planu miejscowego zazwyczaj przygotowane są w skali 1:1000. Tworzy się je przez wykorzystanie urzędowych kopii map zasadniczych, a w przypadku ich braku – map katastralnych.

W planach możesz spotkać też mapy wykonane w innych skalach (1:500, 1:2000), sytuacje te dotyczą jednak szczególnych przypadków. Plany miejscowe sporządzone do przeznaczenia gruntu pod zalesienie lub wprowadzenie zakazu zabudowy można wykonać w skali 1:5000.

Kiedy będzie mi potrzebny taki plan?

Po plan zagospodarowania przestrzennego sięgnij, jeśli jesteś zainteresowany kupnem nieruchomości lub działki pod jej budowę. Dzięki MPZP dowiesz się, jakie ograniczenia budowlane związane są z tym terenem, przykładowo jak duży może być budynek i czy można prowadzić w nim działalność gospodarczą. Wgląd w plan pozwoli Ci też ustalić, czy w przyszłości w okolicy Twojej działki nie powstanie niepożądana inwestycja, taka jak wysypisko śmieci czy droga szybkiego ruchu.

plan miejscowy

Kto może obejrzeć plan zagospodarowania przestrzennego?

Chcesz zobaczyć co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego Twojej gminy? Możesz to zrobić bez podawania usprawiedliwienia. Tę kwestię reguluje 30 artykuł ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: „Każdy ma prawo wglądu do studium lub plan miejscowy oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów’’.

MPZP jest informacją publiczną, więc dostęp do niej ma każdy obywatel, bez względu na jego pobudki. Możesz zajrzeć do planu niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany zakupem działki, chcesz sprawdzić planowane inwestycje w okolicy, czy kieruje Tobą zwykła ciekawość.

Warto pamiętać, że dostęp mamy nie tylko do obecnych, ale także archiwalnych planów. Przejrzenie takich dokumentów może okazać się  pomocne w wielu sprawach.

Tu znajdziesz plany zagospodarowania przestrzennego

Gdzie zatem szukać planu zagospodarowania przestrzennego? W większości przypadków możesz znaleźć go bez wychodzenia z domu. MPZP coraz częściej dostępne są w wersji cyfrowej. Obejrzysz je na witrynach internetowych miast i przez gminne strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Plan możesz uzyskać też w urzędzie miasta lub gminy właściwej dla położenia interesującej Cię działki. MPZP znajdziesz w urzędowych działach zajmujących się planowaniem przestrzennym. Prośbę o udostępnienie planu możesz złożyć osobiście, telefonicznie, listownie lub elektronicznie.

Plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są też do wglądu w starostwach i urzędach miast na prawie powiatu. Zajmują się nimi działy wydające pozwolenia na budowę. Wreszcie, MPZP zobaczyć możesz także w dziennikach wojewódzkich obejmujących teren gminy (od kilku lat te także znajdziesz online).

Plany dostępne do wglądu mają jednak charakter czysto poglądowy. Jeśli potrzebujesz użyć danych z planu przykładowo u notariusza, musisz złożyć wniosek o wypis i wyrys z planu.

plan zagospodarowania przestrzennego

Wypis i wyrys. Ile to kosztuje?

Wypis i wyrys to dane z planu zagospodarowania przestrzennego, które dotyczą ustaleń planistycznych dla konkretnego terenu.

Aby je uzyskać, złóż pisemny wniosek w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy i zapłać opłatę skarbową za wydanie decyzji. Nie istnieje jeden obowiązujący wzór takiego wniosku. Przykładowy dokument możesz znaleźć na stronie biznes.gov.pl, wiele gmin udostępnia je też na swoich stronach internetowych.

Opłata skarbowa za wypis wynosi:

  • 30 zł za dokument do 5 stron,
  • 50 zł dla dokumentów powyżej 5 stron.
  • 17 zł za zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Za każdą stronę wyrysu odpowiadającą formatowi A4 zapłacisz 20 zł, jednak całość wyrysu nie może kosztować więcej niż 200 zł. Łączna opłata za wyrys i wypis nie przekroczy więc sumy 250 zł.

Niekiedy przy składaniu wniosku trudno jest ustalić, ile konkretnie stron zajmie wyrys i wypis. Wtedy gmina może poprosić Cię o wpłacenie kwoty minimalnej i uregulowanie różnicy, kiedy będzie już wiadomo, jak obszerny jest dokument.

Ile będziesz czekał na swój wyrys i wypis? Oczekiwanie na dokument trwa od siedmiu dni do miesiąca.