O jakich dokumentach nie można zapomnieć przy sprzedaży domu?

budowa domu

Sprzedaż nieruchomości niejednej osobie spędziła sen z powiek. Chcemy, aby cały proces przebiegł sprawnie i bez komplikacji. Podstawą jest przygotowanie potrzebnych dokumentów, które mają na celu potwierdzenie stanu prawnego nieruchomości oraz upewnienie kupującego o tym, że nieruchomość, którą zamierza nabyć, jest wolna od wszelkich obciążeń i roszczeń. Jakie dokumenty są zatem niezbędne do zbycia domu?

 

1.  Podstawa nabycia

Pierwszym i najważniejszym dokumentem jest podstawa nabycia nieruchomości. W większości sytuacji będzie to akt notarialny, który potwierdza wcześniejszą finalizację transakcji. Podstawą nabycia może być również postanowienie spadkowe czy akt poświadczenia dziedziczenia. W tym przypadku pamiętajmy również o pobraniu zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, że podatek od spadków i darowizn się nie należał lub był zapłacony w całości.

2.  Wypis z księgi wieczystej

Księga wieczysta jest rejestrem, w którym są zawarte dane o nieruchomości, takie jak na przykład informacje o właścicielach, obciążeniach, hipotekach, służebnościach czy też ograniczeniach w użytkowaniu.  Wypis z księgi wieczystej pozwala na sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości i upewnienie się, że nie ma na niej żadnych obciążeń, które uniemożliwiłyby jej sprzedaż. Wypis ten można uzyskać w Sądzie Rejonowym, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub w formie wydruku z portalu podsystemu dostępu do centralnej bazy ksiąg wieczystych ministerstwa sprawiedliwości – https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

3.  Dokumentacja budowlana

Do dokumentu, który jest niezbędny przy sprzedaży domu, zaliczyć trzeba także pozwolenie na użytkowanie. Bardzo często się zdarza, że Sprzedający go nie posiada. Doświadczony pośrednik nieruchomości może wybrnąć z takiej sytuacji, ale czasami może się to wiązać z dodatkowymi kosztami. W przypadku braku tego dokumentu potwierdzić legalność budowy nieruchomości może pozwolenie na budowę. Warto pamiętać także o dokumentach technicznych, świadczą one o tym, że nieruchomość została wybudowana zgodnie ze sztuką budowlaną i nie ma żadnych wad. Dokumenty te  jednak nie są niezbędne, aby doszło do Umowy przeniesienia własności. Zaliczamy tutaj: uzgodnienia dotyczące przyłączy mediów, protokoły z przeglądów i napraw instalacji.

 

budowa domu

 

4.  Zaświadczenie dotyczące braku zameldowania na pobyt stały oraz czasowy

W celu wydania zaświadczenia, należy udać się do Urzędu Miasta czy też Urzędu Gminy, w zależności od lokalizacji nieruchomości. Aby było ono wartościowe w procedurze sprzedaży należy wymeldować z danej nieruchomości wszystkie osoby tam zameldowane.

5.  Zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego

W skrócie MPZP jest planem miejscowym, który określa sposób zagospodarowania terenu oraz ustala przeznaczenie terenu. Zazwyczaj zawiera również informacje o rewitalizacji obszarów. Jest niezbędny do zakupu nieruchomości osobom starającym się o kredyt, dlatego warto wcześniej zadbać o skompletowanie tego dokumentu, aby niepotrzebnie nie opóźniać sprzedaży. Zaświadczenie otrzymamy w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta właściwego dla położenia domu.  W większości miast/gmin takie zaświadczenie jest dodatkowym dokumentem, który jest niezbędny, aby mogła zostać zawarta Umowę przeniesienia własności.

 

budowa domu

6. Wypis z rejestru gruntów i z kartoteki budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej

Jest to dokument, który zawiera informację o położeniu, funkcji czy parametrach danej nieruchomości. Może mieć postać uproszczoną oraz pełną. Co ważne, w dokumentacji znajdziemy mapę obszaru z określeniem granic działki wraz z działkami sąsiadującymi. We wszystkich przypadkach potrzebny jest minimum wypis z rejestru gruntów i z kartoteki budynków oraz kopia mapy ewidencyjnej. Jedynie, gdy zakładamy nową księgę wieczystą potrzebny jest zarówno wypis jak i wyrys z mapy ewidencyjnej.  Wszystkie dokumenty uzyskamy w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego i czasami w niektórych miastach w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta. Wniosek możemy wypełnić zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu.

7.  Zaświadczenie, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu

Od jakiegoś czasu dokumentem bez którego nie może się odbyć umowa przeniesienia własności nieruchomości, jaką jest dom jest również zaświadczenie z Lasów Państwowych. Potwierdza on, iż dany teren nie jest objęty planem pierwokupu.

Warto pamiętać, że lista dokumentów wymaganych przy sprzedaży domu może się różnić w zależności od okoliczności. Uzbrójmy się także w cierpliwość, gdyż zdobycie niektórych zaświadczeń będzie wymagało od nas paru wizyt w urzędach.  Pamiętajmy, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty. Niezależnie od rodzaju nieruchomości najlepszym wyjściem jest zgłoszenie się do zaufanego agenta nieruchomości, który skompletuje za nas właściwe dokumenty. Jest to dla nas oszczędność zarówno czasu oraz nerwów.