Dokumenty potrzebne do sprzedaży domu

Podatek od wynajmu mieszkania w 2019 a zysk właściciela

W poprzednim wpisie pisaliśmy o dokumentach potrzebnych do sprzedaży mieszkania. Dzisiaj z kolei skupimy się na dokumentacji koniecznej do sprzedaży domu. Ponieważ jest to rozległy temat, warto zadbać o formalności, by mieć pewność, że kiedy znajdzie się kupiec nic nie stanie nam na przeszkodzie by szybko i sprawnie zawrzeć transakcję. 

Mapa ewidencyjna

Z mapy ewidencyjnej, o którą składamy wniosek w Starostwie Powiatowym, musi wynikać, że działka, na której położony jest nasz dom, ma zapewniony dostęp do drogi publicznej.

Wypis z rejestrów gruntu z wypisem z kartoteki budynków dla działki i dla drogi publicznej

Wypis ten służy do dokonywania wpisów w Księdze Wieczystej. W kartotece zawarte są informacje o budynkach położonych na danej działce. Po ten dokument również udajemy się do Starostwa Powiatowego.

Plan zagospodarowania terenu przestrzennego lub opinia/informacja o terenie

Z racji tego, że nie każda jednostka terytorialna ma plan zagospodarowania terenu, być może będziemy musieli udać się do Urzędu Miasta lub Gminy po opinię o terenie. Natomiast jeśli plan istnieje można go pobrać z Internetu.

Podstawa nabycia

Podstawa nabycia poświadcza sposób, w jaki nabyliśmy dom. Może mieć jedną z dwóch form:

  • aktu notarialnego, czyli umowy sprzedaży, umowy darowizny;
  • prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia jeśli nabyliśmy nieruchomość po zmarłym;

Pamiętajmy:  w przypadku spadku lub darowizny, koniecznie jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o tym, że podatek od darowizn i spadków nie należał się, bądź został uiszczony. Takie zaświadczenie wydaje stosowny Urząd Skarbowy i musimy je mieć, bez względu na stopień pokrewieństwa z darczyńcą. 

Zaświadczenie o tym, że nikt nie jest zameldowany na pobyt stały ani czasowy

Zanim udamy się do notariusza, konieczne będzie wymeldowanie wszystkich osób zameldowanych w domu. Wymeldowujemy się w Urzędzie Miasta lub Gminy i tam też składamy wniosek o Zaświadczenie o braku osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy. Czas oczekiwania wynosi nawet 7 dni, można postarać się o nie wcześniej, ponieważ jest bezterminowe. Ważna uwaga: to całkowicie inne zaświadczenie niż to potwierdzające fakt wymeldowania. 

Numer Księgi Wieczystej

Księga Wieczysta to nic innego jak zbiór informacji dotyczący nieruchomości. To w niej zawarty jest metraż, kondygnacje czy dane właścicieli, a także obciążenia, ograniczenia prawne czy hipoteki. W sytuacji gdy:

  • wpisu hipotecznego na rzecz banku w dziale IV, na około dwa tygodnie przed terminem umowy notarialnej, musimy zgłosić się do banku, w którym mamy kredyt, z wnioskiem o wystawienie zaświadczenia, na którym znajdzie się: aktualne zadłużenie, informacja o numerze rachunku technicznego, na który należy spłacić pozostały kredyt oraz termin, w którym bank zgodzi się na wykreślenie z hipoteki;
  • wpisu komorniczego w dziale III, potrzebujemy zaświadczenia komornika o wysokości zadłużenia;
  • wpisu o dożywociu w dziale III, przynosimy zgodę na wykreślenie lub akt zgonu osoby, która posiadała to prawo.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Dokument określa parametry termiczne domu. Większość osób rezygnuje z tego zaświadczenia, ale notariusz ma obowiązek o nim wspomnieć, a kupujący ma dwa lata na to, by na koszt zbywcy wykonać takie Świadectwo jeśli jednak uzna je za konieczne. 

Wydruk CEIDG o wyrejestrowaniu firmy z danego adresu 

W przypadku gdy prowadzimy działalność gospodarczą zarejestrowaną w domu, który sprzedajemy, musimy przed umową notarialną, koniecznie wyrejestrować ją i przedstawić na umowie wpis z CEIDG. Natomiast, w sytuacji gdy w chwili podpisywania aktu firma nadal figuruje pod tym adresem, trzeba mieć ze sobą zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z ZUS-u o braku zaległości.

Jeśli sprzedajemy dom wybudowany po 1995 roku, potrzebujemy zaświadczenia z inspektoratu nadzoru budowlanego, że nikt nie wniósł sprzeciwu w terminie 21 dni od zgłoszenia do użytkowania budynku lub pozwolenie na użytkowanie.

Wymienione wyżej dokumenty są niezbędne do umowy notarialnej, jednak warto pamiętać o dodatkowych, o które z pewnością zapyta nas nowy nabywca i bez których nie zdecyduje się na zakup, a mianowicie: pozwolenie na budowę, projekt budynku i instalacji oraz dziennik budowy – zakładając, że dom budowaliśmy sami i nie zostawiliśmy dziennika w Urzędzie.