Bezpieczny Kredyt 2% – przyszłość programu w rękach posłów

Obserwując krakowski świat nieruchomości możemy łatwo zauważyć jak kurczy się baza dostępnych mieszkań oraz równocześnie rosną ich ceny. Jak dalej zachowa się rynek?

Przyszłość rynku nieruchomości w najbliższych miesiącach zależeć będzie przede wszystkim od deklaracji nowego rządu w zakresie polityki mieszkaniowej oraz zdolności firm deweloperskich do zwiększenia podaży. Pomimo nadziei na spowolnienie wzrostu cen, nierównowaga wynikająca z dostępu do preferencyjnych kredytów może utrzymać się do końca roku lub powiększać się w roku 2024.

Rosnący popyt i kurczące się środki

Rządowy program Bezpieczny Kredyt 2% cieszy się coraz większym zainteresowaniem, oferując przyszłym nabywcom nieruchomości atrakcyjne warunki kredytowe. Ostatnie doniesienia sugerują jednak, że program może stanąć pod znakiem zapytania ze względu na ograniczenie środków budżetowych koniecznych do dalszego finansowania projektu. Kluczową decyzję w tej sprawie będą musieli podjąć posłowie, którym niedługo przypadnie głosowanie nad ewentualnym przedłużeniem programu na 2024 rok.

Początkowo projektowi zakładano budżet w wysokości 11,3 mld złotych, ale aktualne propozycje rządu sugerują zwiększenie tej kwoty do 16,1 mld złotych na lata 2024-2032. Zanim będziemy spekulować o rozszerzeniu programu oraz wpływie tej decyzji na rynek nieruchomości i ceny, warto zauważyć, że decyzja ta nie jest jeszcze ostateczna. Posłowie będą musieli zadecydować, czy zwiększyć budżet programu, a także czy przedłużyć go na kolejny rok.

Program Bezpieczny Kredyt 2% od lipca 2023 roku oferuje obywatelom szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego o stałej stopie procentowej wynoszącej zaledwie 2%. Wzrost liczby złożonych wniosków i podpisanych umów kredytowych świadczy o tym, jak bardzo program jest pożądany wśród przyszłych nabywców nieruchomości.

Co dalej z cenami nieruchomości?

Dziś wiemy już z pewnością, że program Bezpieczny Kredyt 2% wpłynął na dynamiczny wzrost popytu na nieruchomości. Zwiększenie limitów budżetowych może z kolei prowadzić do dalszego napędzania tego trendu, co z pewnością przełoży się na dalszy wzrost cen oraz coraz mocniejsze skurczenie bazy dostępnych do kupna nieruchomości. Pod znakiem zapytania stoi także podaż deweloperów – jeśli nie zwiększy się ona dynamicznie w najbliższych miesiącach przy zachowaniu obecnego popytu, czeka nas z pewnością gwałtowny wzrost cen na rynku pierwotnym.

Obecnie projekt nowelizacji ustawy trafił do Sejmu, gdzie posłowie będą musieli podjąć decyzję co do przyszłości programu. Rząd proponuje podwyższenie kwot maksymalnych limitów wydatków, aby umożliwić udzielenie dodatkowo 35 tys. kredytów w 2024 roku. Warto jednak pamiętać, że budżet programu musi być zatwierdzony przez posłów, co sprawia, że decyzja ta nie jest jeszcze przesądzona.

Przyszłość programu w rękach posłów

W kontekście rosnącego zainteresowania programem, zarówno decyzja rządu, jak i posłów będą miały kluczowe znaczenie dla kształtowania polityki mieszkaniowej w Polsce. Czy program Bezpieczny Kredyt 2% przetrwa wyzwania związane z budżetem? Czy uda się utrzymać równowagę na rynku nieruchomości? Odpowiedzi na te pytania poznamy w najbliższych tygodniach, gdy parlament zdecyduje o losach programu, który wpłynął już na życie tysięcy przyszłych właścicieli nieruchomości.